Co jest lepsze od pięciocentymetrowych tuneli w uszach?
Praca.