Chciałem w objęcia Morfeusza, ale Dionizos był szybszy.