Każdy powinien mieć prawo głosu w wyborach parlamentarnych. Każdy powinien mieć prawo głosu w finale „Mam talent”. Nikt nie powinien mieć prawa głosu w obu jednocześnie.