W pracy robili mi narkotesty. Okazało się, że jestem rosyjskim lekkoatletą.