Państwa Unii przyjęły jednomyślnie prośbę Francji o pomoc walce z terroryzmem, powołując się na tzw. klauzulę wzajemnej obrony UE. W ramach solidarności czterokrotnie zwiększymy liczbę budynków iluminowanych barwami Francji.