Nie możemy wrzucać wszystkich muzułmanów do jednego worka. Przecież potrzebne jest przynajmniej kilkaset ciężarówek.