Śmiał się z nich Bismarck, caryca szydziła
Pogardzał Piłsudski, że tępa w nich siła
A to oni teraz za stery chwycili
I na pośmiewisko swój kraj wystawili

Więc patrzy Europa, jak w środku jej samym
Panoszą się w rządzie zuchwalcy i chamy
Głupcy, zawzięci, szaleni i sprośni
A tańczą jak zagra kierownik rozgłośni…