Ktoś kto twierdzi, że dobro zawsze zwycięża zło, nigdy nie przeżył rozwodu.