Ludzie dzielą się na tych, którzy robią backupy i na tych, którzy zaczną robić backupy.