Żydowski Robin Hood: zabiera pieniądze bogatym i pożycza biednym.