Nie je, nie pije, a chodzi i żyje. Co to jest?
Ja, przed wypłatą.