Czy wiecie, że Krystyna Pawłowicz jest uchodźcą? Uchodzi za debilkę.