Aby pozyskać diament, pod ciśnieniem musi się znaleźć węgiel. Lub mąż.