Zastanówcie się nad faktem, że Bóg stworzył świat na pierwszej stronie Pisma Świętego, a już na czwartej Noe leży urżnięty w pień.