Krytyk sarkastycznie mówi do malarza:
– Chcesz pan znać opinię o tej pana „sztuce”? Ona nie jest nic warta!
– Wierzę, ale tym niemniej gotów jestem jej wysłuchać.