Zaufanie i dziewictwo można stracić tylko raz. Szkoda, że na arenie międzynarodowej tracimy to pierwsze przez tych, którym nie udało się w życiu stracić drugiego.