Puszczalska – kobieta posiadajace istniejące lub wyimaginowane życie seksualne, w którym osoba mówiąca nie ierze udziału.