Po każdym stosunku z dziewczyną modlę się, żeby nie zaszła w ciążę. Nie jestem jeszcze gotowy żeby ją zostawić.