Tradycyjna polska gościnność: zastaw się, a postaw się.
Tradycyjna żydowska gościnność: postaw pięć bochenków chleba i dwie ryby na 5000 mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci.