Każdy projekt da się wykonać skończoną liczbą stażystów.