Kiedy trzymam cię za rączkę, świat leży u mych stóp. Kocham cię, moja maczeto.