– Dzięki mojemu ojcu wyrosłem na człowieka, jakim jestem teraz…
– A co? Odmówił zapłacenia za aborcję?