Gabinet premiera zwiedzają dziennikarze. Widzą na biurku cały rząd telefonów.
– Który z nich łączy bezpośrednio z prezesem?
– Żaden, na ścianie jest głośnik.