Hawana. Hotel. Za zamkniętymi drzwiami rozmawiają Franciszek i Cyryl. Wtem – pukanie do drzwi. Uchylają, a tam ktoś pyta:
– Czy chcecie porozmawiać o Bogu?