Jeśli na pytanie „Co słuchać?” słyszysz odpowiedź „Wszystko ok” to znaczy, że nie mieścisz się w gronie ludzi zaufanych osoby pytanej.