Mam tak stary telefon, że go jeszcze Gestapo podsłuchuje.