Status związku na Facebooku:
– wolny
– w związku
– w związku małżeńskim
– to skomplikowane
– porwałem samolot