Postęp nauki – od żywności ludzie zaczęli umierać częściej, niż z głodu.