Rada dnia:
Pożycz każdemu sąsiadowi po 100 zł. Teraz możesz hałasować w nocy ile wlezie – nie przyjdą.