Co jest niezbędne do zbawienia naszych nieśmiertelnych dusz?
a) Łaska Boża
b) Swoboda kościoła w handlu gruntami