– Gdzie widzicie siebie za 5 lat?
– Dowcipniś z pana, panie prokuratorze.