Częstochowa – miejsce, w którym ekrany akustyczne nie chronią słuchu mieszkańców, tylko wzrok przejezdnych.