Spędziłem dwie godziny na rozmrażaniu lodówki. Albo jak mówi to żona – na grze wstępnej.