Równość polega na dawaniu wszystkim takich samych szans, a nie takich samych rezultatów.