Ktoś kiedyś powiedział, że historia lubi się powtarzać. Faktycznie, znów nie mam pieniędzy.