Jak nazywamy sytuację, w której okrada cię biały?
Kapitalizm.