Sto lat temu niemal wszyscy posiadali konie, a tylko bogacze samochody. Dziś jest odwrotnie.