Czym różni się PiS od jogurtu?
Jogurt pozostawiony sam sobie na kilka lat wykształciłby jakąś kulturę.