Brak kłamstwa na liście siedmiu grzechów głównych chrześcijaństwa stawia pod znakiem zapytania całą koncepcję systemu.