Ochrona jednego miejsca pracy w górnictwie oznacza tak naprawdę ochronę jeszcze pięciu: ratownika górniczego, biurwy z WUG-u, funkcjonariusza CBA, klawisza w areszcie i prokuratura.