Angielskie wyjście z imprezy nie oznacza, że wychodzisz ukradkiem, tylko, że wychodzisz dwa razy.