Na jakie hasło najszybciej reagują zwierzęta?
„Zapraszam do kasy obok.”