Ibisz robi się coraz młodszy. Jak tak dalej pójdzie wkrótce zacznie otwarcie popierać Korwina.