Zamiast oświetlać przeróżne budynki barwami flagi Francji, może by je tak na zaś pomalować na stałe?