Zawsze noszę w portfelu zdjęcie żony i dzieci. Przypomina mi dlaczego nie ma w nim pieniędzy.