Rada dnia:
Chcesz działać na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn? Zamień stowarzyszenie feministyczne na studia inżynierskie.