Są trzy typy mężczyzn:
Jak Android – otwarci na każda wtyczkę, ale często zawodzą.
Jak Windows Phone – stabilni, ale nikogo nie obchodzą.
Jak iOS – eleganccy, ale kompatybilny tylko z innym iOS.