Ci sami ludzie, którzy wierzą, że „Smoleńsk” został nakręcony na faktach, 30 lat temu zbierali pieniądze na wykupienie Niewolnicy Izaury.