Feminizm – ruch społeczny skierowany do brzydkich kobiet, które nie mają żadnych umiejętności ani zainteresowań.