– Proszę pani, a co to znaczy „konfident”?
– A czemu pytasz?
– Bo Kuba napisał w ubikacji „śmierć konfidentom”.